Abonamentul Mobil 100% Digital la Preț Minimal

Abonamentul Mobil 100% Digital la Preț Minimal

Cum se utilizează 5G pe telefonul Galaxy

Care sunt avantajele 5G și cum se efectuează conexiunea la această rețea?

Teoretic, 5G poate să atingă viteze de rețea de 10 Gbps în comparație cu viteza de 10 Mbps din 4G. Este incredibil de rapid, dar nu se limitează la a oferi viteze mai mari. Ajută totodată lumea să devină mai conectată prin Internetul obiectelor (IoT). 5G este revoluționar, deoarece ajută mai multe dispozitive să se conecteze și să funcționeze simultan.

Pentru a utiliza rețeaua 5G, trebuie să ai un telefon mobil care acceptă 5G și un furnizor de rețea 5G acceptat și trebuie să te afli într-o zonă în care este deservită rețeaua 5G. În acest caz, te vei conecta automat la 5G. Serviciile 5G sunt limitate în funcție de operator și de regiune, dar se construiește din ce în ce mai multă infrastructură 5G și mai mulți operatori vor accepta 5G.

Nu există acoperire de reţea sau conexiune de date de telefonie mobilă

Sugestie

Următorii pași pot fi diferiți în funcție de versiunile Android. Pentru a afla ce versiune Android este instalată pe dispozitivul dvs., atingeţi Settings > About phone > Android version (Setări > Despre telefon > Versiunea Android). Dacă nu vedeţi About phone (Despre telefon) în Settings (Setări), atingeţi System (Sistem).

Dacă nu există acoperire de reţea, încercaţi următoarele: Opriţi dispozitivul, apoi reporniţi-l. Astfel opriţi toate aplicaţiile care rulează şi eliberaţi memorie, fapt care uneori duce la rezolvarea automată a problemei. Asiguraţi-vă că Airplane Mode (Modul Avion) este dezactivat.

Pentru dezactivarea Airplane Mode (Modul Avion)

Atingeţi Settings>Network & internet (Setări > Reţea şi internet). Atingeţi comutatorul Airplane mode (Modul Avion) pentru a dezactiva funcţia. Este posibil să identificaţi funcţia în Advanced (Setări avansate).

Verificaţi pictograma pentru puterea semnalului în bara de stare pentru a vă asigura că dispozitivul este conectat la o reţea. Dacă semnalul este slab sau nu există, deplasaţi-vă într-o locaţie deschisă sau apropiaţi-vă de o fereastră.

pentru puterea semnalului în bara de stare pentru a vă asigura că dispozitivul este conectat la o reţea. Dacă semnalul este slab sau nu există, deplasaţi-vă într-o locaţie deschisă sau apropiaţi-vă de o fereastră. Dacă dispozitivul dvs. nu primeşte niciun semnal de reţea sau semnalul este prea slab, contactaţi operatorul reţelei şi asiguraţi-vă că reţeaua are acoperire în locaţia în care vă aflaţi.

Asiguraţi-vă că aţi setat dispozitivul să utilizeze tipul de reţea acceptat de cartela dvs. SIM. Dacă nu ştiţi care sunt tipurile de reţele acceptate, contactaţi operatorul reţelei.

Pentru selectarea unui mod de reţea

Atingeţi Settings>Network & internet>Mobile network (Setări > Reţea şi internet > Reţea mobilă). Pentru utilizatorii telefonului dual SIM, selectaţi o cartelă SIM. Atingeţi Preferred network type (Tip de reţea preferat), apoi selectaţi un mod de reţea. Este posibil să identificaţi funcţia în Advanced (Setări avansate).

Asiguraţi-vă de buna funcţionare a cartelei SIM. Inseraţi cartela SIM în alt dispozitiv. Dacă aceasta funcţionează, probabil că dispozitivul este cauza problemei. În acest caz, contactați cel mai apropiat centru de servicii Sony Mobile.

Căutați o rețea de pe dispozitiv pentru a verifica dacă există rețele disponibile.

Pentru căutarea reţelelor mobile disponibile (Android 10/Android 9)

Atingeţi Settings>Network & internet>Mobile network (Setări > Reţea şi internet > Reţea mobilă). Pentru utilizatorii telefonului dual SIM, selectaţi o cartelă SIM. Atingeţi Advanced (Setări avansate), apoi atingeţi comutatorul Automatically select network (Selectare automată reţea) pentru a dezactiva funcţia. Selectaţi o reţea.

Pentru căutarea reţelelor mobile disponibile (Android 8)

Atingeţi Settings>Network & Internet>Mobile network (Setări > Reţea şi internet > Reţea mobilă). Pentru utilizatorii telefonului dual SIM, selectaţi o cartelă SIM. Atingeţi Service providers>Search networks (Furnizori de servicii > Căutare reţele). Selectaţi o reţea.

Dacă nu există nicio conexiune de date de telefonie mobilă, încercaţi următoarele:

Opriţi dispozitivul, apoi reporniţi-l. Astfel opriţi toate aplicaţiile care rulează şi eliberaţi memorie, fapt care uneori duce la rezolvarea automată a problemei.

Dacă dispozitivul dvs. acceptă modul STAMINA, dezactivaţi-l şi reporniţi dispozitivul. Pentru a economisi baterie, modul STAMINA dezactivează datele mobile atunci când ecranul este oprit.

Pentru dezactivarea modului STAMINA

Atingeţi Settings > Battery > STAMINA mode (Setări > Baterie > Modul STAMINA). Atingeţi comutatorul pentru a dezactiva modul STAMINA.

Pentru repornirea dispozitivului

Notă Este posibil ca dispozitivul să nu repornească dacă nivelul de încărcare a bateriei este scăzut. Conectaţi dispozitivul la un încărcător şi încercaţi din nou să îl reporniţi. Țineți apăsată tasta de pornire/oprire. În meniul care se deschide, atingeţi Restart (Repornire). Dispozitivul reporneşte automat.

Asiguraţi-vă că v-aţi abonat să utilizaţi internetul printr-o reţea de telefonie mobilă. Pentru informaţii detaliate, contactaţi operatorul de reţea.

Deplasaţi-vă în altă zonă şi încercaţi din nou. În zonele cu recepţie slabă unde pot exista probleme cu staţia de bază a furnizorului reţelei, este posibil să pierdeţi conexiunea de date de telefonie mobilă şi, în consecinţă, trebuie să vă mutaţi în altă zonă.

Atunci când utilizaţi dispozitivul în timp ce vă deplasaţi, este posibil să pierdeţi conexiunea de date de telefonie mobilă din cauza problemelor cu reţeaua furnizorului dvs. de reţea.

Setaţi manual dispozitivul pentru a utiliza numai o reţea WCDMA (3G) sau o reţea GSM (2G). Dispozitivul este setat să selecteze automat cea mai rapidă reţea disponibilă. Dacă puterea semnalului celei mai rapide reţele este instabilă, dispozitivul poate comuta continuu de la o reţea de telefonie mobilă la alta. De fiecare dată când dispozitivul comută între reţele, conexiunea este dezactivată. Dacă setați dispozitivul să utilizeze numai o rețea WCDMA (3G) sau GSM (2G), rețineți că poate să dureze câteva minute până când se conectează la rețeaua selectată.

Pentru selectarea unui mod de reţea

Atingeţi Settings>Network & internet>Mobile network (Setări > Reţea şi internet > Reţea mobilă). Pentru utilizatorii telefonului dual SIM, selectaţi o cartelă SIM. Atingeţi Preferred network type (Tip de reţea preferat), apoi selectaţi un mod de reţea. Este posibil să identificaţi funcţia în Advanced (Setări avansate).

Dacă niciuna dintre soluţiile de mai sus nu rezolvă problema, încercaţi pe rând aceste acţiuni. Verificaţi după fiecare acţiune dacă problema s-a rezolvat înainte de a trece la acţiunea următoare. Actualizaţi-vă dispozitivul pentru a vă asigura că beneficiaţi de performanţe optime şi cele mai recente îmbunătăţiri. Efectuaţi restaurarea datelor din fabrică. Uneori, aceasta este soluţia optimă dacă dispozitivul nu mai funcţionează corespunzător, dar reţineţi că se va şterge tot conţinutul personal salvat în memoria internă a dispozitivului. Nu uitaţi să creaţi o copie de rezervă a datelor pe care doriţi să le păstraţi.

Pentru copierea de siguranţă a datelor folosind un computer

Deblocați ecranul dispozitivul și conectați-l la computer utilizând un cablu USB. Pe computer, selectați fișierele pentru care faceți o copie de rezervă, apoi copiați și lipiți sau trageți și eliberați fișierele într-o locație pe PC.

Pentru copierea de siguranţă şi sincronizarea aplicaţiilor, setărilor telefonului şi istoricului de apeluri

Atingeţi Settings > System > Backup (Setări > Sistem > Copiere de siguranţă). Este posibil să identificaţi funcţia în Advanced (Setări avansate). Atingeți comutatorul pentru a activa funcția. Va fi efectuată automat o copie de rezervă a datelor aplicației, setărilor dispozitivului și listei de apeluri. Notă De asemenea, puteți activa copia de rezervă din meniul cu setări din Google Drive. Puteți sincroniza datele aplicației, setările dispozitivului și lista de apeluri automat prin conectarea la contul Google utilizat pentru a sincroniza datele pe dispozitivul dvs. vechi. Când porniți dispozitivul nou pentru prima dată, conectați-vă la contul Google în timpul expertului de configurare.

Pentru efectuarea unei reiniţializări la setările din fabrică (Android 10)

Notă Pentru a evita deteriorarea definitivă a dispozitivului, nu întrerupeţi o procedură de restaurare a datelor din fabrică. Faceţi o copie de rezervă a tuturor datelor importante salvate în memoria internă a dispozitivului pe o cartelă de memorie sau pe un alt suport de memorie externă. Dacă aveţi fişiere criptate stocate pe cartela SD, mai trebuie să înlăturaţi criptarea pentru a vă asigura că le puteţi accesa în continuare după reiniţializare. Atingeţi Settings > System > Reset options (Setări > Sistem > Opţiuni de resetare). Este posibil să identificaţi funcţia în Advanced (Setări avansate). Atingeţi Erase all data (factory reset)>Erase all data (Ştergere globală date (reiniţializare la setările din fabrică) > Ştergere globală date). Dacă este necesar, trasaţi traseul de deblocare a ecranului sau introduceţi codul PIN sau parola de deblocare a ecranului pentru a continua. Pentru confirmare, atingeţi Erase all data (Ştergere globală date). Sugestie Dispozitivul nu revine la o versiune anterioară a software-ului Android atunci când efectuaţi restaurarea datelor din fabrică.

Pentru efectuarea unei reiniţializări la setările din fabrică (Android 9)

Notă Pentru a evita deteriorarea definitivă a dispozitivului, nu întrerupeţi o procedură de restaurare a datelor din fabrică. Faceţi o copie de rezervă a tuturor datelor importante salvate în memoria internă a dispozitivului pe o cartelă de memorie sau pe un alt suport de memorie externă. Dacă aveţi fişiere criptate stocate pe cartela SD, mai trebuie să înlăturaţi criptarea pentru a vă asigura că le puteţi accesa în continuare după reiniţializare. Atingeţi Settings > System > Reset options (Setări > Sistem > Opţiuni de resetare). Este posibil să identificaţi funcţia în Advanced (Setări avansate). Atingeţi Erase all data (factory reset)>Reset phone (Ştergere globală date (reiniţializare la setările din fabrică) > Resetare telefon). Dacă este necesar, trasaţi traseul de deblocare a ecranului sau introduceţi codul PIN sau parola de deblocare a ecranului pentru a continua. Pentru confirmare, atingeţi Erase everything (Ştergere globală). Sugestie Dispozitivul nu revine la o versiune anterioară a software-ului Android atunci când efectuaţi reiniţializarea la setările din fabrică.

Pentru efectuarea unei reiniţializări la setările din fabrică (Android 8)

Abonamentul Mobil 100% Digital la Preț Minimal

PE YOXO TU FACI REGULILE

ABONAMENT

Abonament de mobil 100% digital la preț minimal. YOXO este un abonament de voce și date mobile în rețeaua Orange 4G , care îți dă flexibilitatea de care ai nevoie la preț minimal. Indiferent în ce rețea de telefonie mobilă ești, cumperi și îți gestionezi abonamentul doar din aplicația mobilă YOXO, după regulile tale.

LEAVE A REPLY